• <bdo id="uwqui"><label id="uwqui"></label></bdo>
 • <code id="uwqui"></code>
 • 周易·序卦传-南京算命大师许先潮

  周易·序卦传

  2017-03-10 11:15:52

  许先潮按:通行的《周易》版本,是儒?#26131;?#20026;阐发义理的经典教材流传下来的,我们认为其六十四卦的顺序,是按儒?#19994;?#29702;念进行重新编排的,未必是当初作为术数占筮之书的本来卦序,如《京房易》的卦序,是按八宫纳甲排序,比通行本的卦序更能体现了八八六十四卦内在的阴阳遁演变化。所以以下的序卦传,不过是敷衍成文,便于儒者学习《周易》的记忆口诀罢了。不过仔细推敲,可以看出编排者的排序思维:序卦传的上篇,从乾坤二卦起,主要是谈的是天地万物的应承关系,下篇,从咸恒二卦起,谈的是人?#20934;?#20107;的应承关系。虽然牵强附会,但也可以看出,编排者借题发挥,用以阐发儒家教义,是费了一番苦心的。

  有天地,然后万物生焉。盈天地之间者唯万物,故受之以屯;屯者盈也,屯者物之始生也。物生必蒙,故受之以蒙;蒙着蒙也,物之也。物不可不养也,故受之以需;需者饮食之道也。饮?#28526;?#26377;讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师;师者众也。众必有所比,故受之以比。比者比也,比必有所畜,故受之以小畜。物畜然后有礼,故受之以履。履而泰然后安,故受之以泰,泰者通也。物不可以终通,故受之以否。物不可以终否,故受之以同人。与人同者,物必归焉,故受之以大有。有大者,不可以盈,故受之以谦。有大而能谦?#21350;ィ?#25925;受之以豫。豫必有随,故受之以随。以喜随人者必有事,故受之以蛊,蛊者事也。有事而后可大,故受之以临,临者大也。物大然后可观,故受之以观。可观而后有所合,故受之以噬嗑;嗑者合也。物不可以苟合而已,故受之以贲;贲者?#25105;病?#33268;饰然后亨则尽矣,故受之以剥?#35805;?#32773;剥也。物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复。复则不妄矣,故受之以无妄。有无妄然后可畜,故受之以大畜。物畜然后可养,故受之以颐;颐者养也。不养则不可动,故受之以大过。物不可以?#23637;?#25925;受之以坎;坎者陷也。陷必有所丽,故受之以离;离者丽也。

  有天地,然后有万物?#25381;?#19975;物,然后?#24515;?#22899;?#25381;心?#22899;,然后有夫妇?#25381;?#22827;妇,然后有父子?#25381;?#29238;子,然后有君臣?#25381;?#21531;臣,然后有上下?#25381;?#19978;下,然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也,故受之以恒;恒者久也。物不可以久居其所,故受之以遯;遯者退也。物不可以?#32773;q,故受之以大壮。物不可以终壮,故受之以晋;晋者进也。进必有所伤,故受之以明夷;夷者伤也。伤于外者必反其家,故受之?#32422;?#20154;。?#19994;?#31351;必乖,故受之以睽;睽者乖也。乖必?#24515;眩?#25925;受之以蹇;蹇者难也。物不可以终难,故受之以解;解者缓也。?#32597;?#26377;所失,故受之以损。损而不已必益,故受之以益。益而不已必决,故受之以夬。夬者决也。决必有所遇,故受之以姤;姤者遇也。物相遇而后聚,故受之以萃;萃者聚也。聚而上者谓之升,故受之以升。升而不已必困,故受之以困。困乎上者必反下,故受之以井。井道不可不革,故受之以革。革物者莫若鼎,故受之以鼎。主器者莫若长子,故受之以震;震者动也。物不可以终动,止之,故受之以艮;艮者止也。物不可以终止,故受之以渐;渐者进也。进必有所归,故受之以归妹。得其所归者必大,故受之以丰;丰者大也。穷大者必失其居,故受之以旅。旅而无所容,故受之以巽;巽者入也。入而后说之,故受之以兑?#27426;?#32773;说也。说而后散之,故受之以涣;涣者离也。物不可以终离,故受之以节。节而信之,故受之以中孚。有其信者必行之,故受之以小过。有过物者必济,故受之?#32422;?#27982;。物不可穷也,故受之以未济终焉。

  more

  新闻公告

  地址:南京市鼓楼区中央北路五塘广场南侧500?#33258;?#29141;园

  11选5任二最牛公式